Rino Car Ośrodek Szkolenia Kierowców, Gliwice

kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona*

Drukuj

dla prawa jazdy:

kategoria – C, C+E, C1, C1+E

Kierowca, który uzyskał Kwalifikację Wstępną bądź Kwalifikację Wstępną Przyspieszoną dla prawa jazdy kategoria D, D+E, D1, D1+E i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej Kwalifikacji, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji Uzupełniającej, bądź Kwalifikacji Uzupełniającej Przyśpieszonej dla prawa jazdy kategoria C, C+E, C1, C1+E.

Szkolenie obejmuje:

  • 32,5 godz. zajęć teoretycznych
  • 2,5 godz. zajęć w ruchu drogowym

kategoria – D, D+E, D1, D1+E

Kierowca, który uzyskał Kwalifikację Wstępną bądź Kwalifikację Wstępną Przyspieszoną dla prawa jazdy kategoria C, C+E, C1, C1+E i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające uzyskanej Kwalifikacji Wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej bądź Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej Przyspieszonej dla prawa jazdy kategoria D, D+E, D1, D1+E.

Szkolenie obejmuje:

  • 32,5 godz. zajęć teoretycznych
  • 2,5 godz. zajęć w ruchu drogowym
  • materiały szkoleniowe – podręczniki, płyty CD.

Cena kursu

1000 zł

*) szkolenie realizowane przez RINO CAR