515 280 496, 601 999 128  32 230 28 03

Kategoria C

Prawo jazdy kategorii C uprawnia do a) do prowadzenia pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej.

Prawo jazdy kategorii C uprawnia:
  • do prowadzenia pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej.
  • Minimalny wymagany wiek: 21 lat
  • dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E

Dla osób, które uzyskały kwalifikacje wstępna określona w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii: C i C+E wynosi 18 lat.

Jazdy wykonywane pojazdami MAN TGL 12.240 (taki jak na egz. OPOLE, CZĘSTOCHOWA)
Kurs podstawowy:
  • 20 godzin lekcyjnych wykładów teoretycznych,
  • 30 godzin zegarowych jazd,
  • orzeczenie lekarskie – cena badania zgodnie z Rozporządzeniem Minstra Zdrowia DZ.U. 2014 poz. 949 z dn. 20.07.2014 r.,
  • badania psychologiczne,
  • możliwość opłaty ratalnej bez odsetek,
  • darmowe konsultacje.

Potrzebujesz więcej informacji?

kontakt

Cena kursu

3800 zł


jazdy uzupełniające:

140 zł/godzina jazdy – kursanci OSK RINO
150 zł/godzina jazdy – kursanci spoza ośrodka