515 280 496, 601 999 128  32 230 28 03

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

W związku ze zmianą ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r., wchodzi w życie kurs Kwalifikacji Wstępnej Przyśpieszonej. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury obowiązuje z dniem 3 kwietnia 2010 r.

Kurs Kwalifikacji wstępnej można rozpocząć w trakcie uzyskiwania prawa jazdy kategorii C i D.

Szkolenie obejmuje:
  • część podstawową – teoretyczną trwającą minimum 97 godzin
  • część specjalistyczną prowadzoną w formie:
    • zajęć teoretycznych, trwającą minimum – 33 godziny,
    • zajęć praktycznych w ruchu drogowym8 godzin jazdy indywidualnej,
    • oraz zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych2 godziny (do wyboru szkolonego zajęcia na płycie poślizgowej lub trenażer!!!)

Potrzebujesz więcej informacji?

kontakt

Cena kursu

3100 zł