515 280 496, 601 999 128  32 230 28 03

Kwalifikacja wstępna

Kwalifikacja wstępna to obowiązkowe szkolenie dla kierowców, którym prawo jazdy kategoria D zostało wydane po dniu 10. IX.2008r. oraz którym prawo jazdy kategoria C zostało wydane po 10.IX.2009 r.

Kurs Kwalifikacji wstępnej można rozpocząć w trakcie uzyskiwania prawa jazdy kategorii C i D.

Szkolenie obejmuje:
  • 260 godzin teorii i 20 godzin praktyki (16 godzin zajęć w ruchu drogowym i 4 godziny jazd w warunkach specjalnych)

Potrzebujesz więcej informacji?

kontakt

Cena kursu

4200 zł