515 280 496, 601 999 128  32 230 28 03

Czas pracy kierowców

Cel szkolenia:

Przygotowanie pracowników firm transportowych do stosowania przepisów regulujących czas pracy kierowców, czas prowadzenia pojazdów i wymaganych przerw i odpoczynku, stosowania przepisów ustawy o transporcie drogowym, a także umów i rozporządzeń międzynarodowych (Umowa AETR, Rozp. WE 561/2006, ustawa o czasie pracy kierowców, Rozp. EWG 3821).

Czas szkolenia:
  • 6 godzin (1 dzień)

Potrzebujesz więcej informacji?

kontakt

Cena kursu

200 zł