515 280 496, 601 999 128  32 230 28 03

Pierwsza pomoc

 Postępowanie w wypadkach drogowych

Zadbaj o własne bezpieczeństwo.
Nie będziesz mógł pomóc innym, jeśli sam zostaniesz poszkodowanym.
 • zatrzymaj się
 • zapal światła awaryjne
 • zaciągnij hamulec ręczny
 • wyciągnij kluczyki z własnego samochodu
Zabezpiecz miejsce wypadku
 • ustaw trójkąt ostrzegawczy
Zapobiegnij zapaleniu się pojazdu
 • wyciągnij kluczyki z samochodu poszkodowanego (wrzuć pod siedzenie kierowcy),
 • sprawdź czy nie ma palących się papierosów,
 • odcinamy kable od akumulatora.
Udziel pomocy poszkodowanym
Wezwij pomoc

Gaszenie pojazdu – użycie gaśnicy samochodowej

Kierowco wozisz w samochodzie gaśnice, ale…

 • Czy wiesz jak jej użyć?
 • Czy wiesz jak blisko należy dojść do pożaru?
 • Czy wiesz jak długo działa gaśnica?

 1. Oceń bezpieczeństwo.
 2. Poproś o pomoc świadków zdarzenia.
 3. Wezwij straż pożarną 998 lub 112 O to możesz prosić świadków zdarzenia.
 4. Weź gaśnice.
 5. Wyciągnij zawleczkę.
 6. Podejdź jak najbliżej źródła pożaru, ale tak aby być w bezpiecznej odległości.
 7. Jeżeli pali się pojazd, a źródło ognia jest pod maską pojazdu… To nie podnoś maski lecz tylko ją uchyl, bo otwarcie maski spowoduje rozniecenie ognia. Co utrudni Tobie jego ugaszenie.
 8. Użyj gaśnicy PAMIĘTAJ!!! Gaśnica samochodowa działa tylko kilka sekund, wiec naciśnij spust jak będzie wycelowana w źródło ognia i będzie w odpowiedniej odległości.

Wybijanie szyb w pojeździe z uwięzionym poszkodowanym.

Zgodnie z prawem RP osoba udzielająca pierwszej pomocy może uszkodzić cudze mienie celem ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Mówi o tym Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Art. 5. par 2 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Art. 5
 1. Osoba udzielająca pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz podejmująca medyczne czynności ratunkowe korzysta z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z pózn. zm.2)) dla funkcjonariuszy publicznych.
 2. Osoba, o której mowa w ust. 1, może poświęcić dobra osobiste innej osoby, inne niż życie lub zdrowie, a także dobra majątkowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Dlatego przedstawiamy tu kilka wskazówek jak szybko i bezpiecznie dostać się do osoby poszkodowanej uwięzionej w pojeździe.
 1. Obejdź pojazd i sprawdź wszystkie drzwi oraz bagażnik czy są otwarte.
 2. Jeśli nie są to postaraj się nawiązać kontakt z osobą poszkodowaną. Może będzie Tobie wstanie pomóc i otworzyć drzwi.
 3. Jeśli wszelkie metody zawiodły a pomoc jest niezbędna zgodnie z prawem RP możesz uszkodzić cudze mienie celem ratowania zdrowia i życia ludzkiego.
 4. Najlepiej jest wybić szybę.
 5. Szybę można wybić na kilka sposobów np. z użyciem specjalnego młotka do wybijania szyb który można zakupić np. sklepie motoryzacyjnym lub w Internecie.
 6. Jeśli nie posiadamy takiego urządzenia to można wykorzystać do tego celu gaśnicę samochodową, która powinna być w każdym pojeździe. Jeśli masz taką możliwość ubierz okulary i rękawiczki ochronne.
 7. Stań bokiem do pojazdu tak aby ręka po uderzeniu w szybę zatrzymała się na słupku pojazdu.
 8. Wybijamy szybę zawsze tam gdzie nie ma poszkodowanych. Najlepiej szybę za poszkodowanym. Tak, aby odłamki nie poraniły dodatkowo poszkodowanego.
 9. Złap tak gaśnicę aby uderzać całym bokiem gaśnicy.
 10. Weź zamach i z dużą siłą uderz w szybę.
 11. Otwórz drzwi lub przez wybitą szybę wejdź do środka.
 12. Postępuj zgodnie z obowiązującymi standardami udzielania pierwszej pomocy.
 •  Numery alarmowe:
 •  999 Pogotowie
 •  998 Straż Pożarna
 •  997 Policja
 •  981 Pomoc drogowa
 •  986 Straż miejska
Ważne

Dzwoniąc z telefonu komórkowego, należy wybrać jeszcze dodatkowo numer kierunkowy miasta, na przykład:
22 997 – aby połączyć się z posterunkiem policji w Warszawie. W budkach telefonicznych nie są pobierane opłaty za połączenia z telefonami alarmowymi. Istnieje także ogólny numer alarmowy: 112, pod który można dzwonić bez podawania numeru kierunkowego. Rozmowa zostanie przekierowana przez operatora do odpowiedniej służby ratunkowej. Niemniej w sytuacjach wyjątkowo poważnych najlepiej wybierać bezpośrednio numer odpowiedniej jednostki ratowniczej (999, 998, 997), ponieważ ogólny numer (112) może działać niepoprawnie w niektórych regionach.