515 280 496, 601 999 128  32 230 28 03

Kategoria D

Prawo jazdy kategorii D uprawnia do a) autobusem, b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej.

Prawo jazdy kategorii D uprawnia do:
  • autobusem,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej.

Minimalny wymagany wiek: 24 lat dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii: D i D+E wynosi 21 lat.

Jazdy wykonywane pojazdami AUTOSAN A10-10T LIDER

Kurs podstawowy:
  • 20 godzin lekcyjnych wykładów teoretycznych,
  • 40 godzin zegarowych jazd – uczestnik kursu posiada kat C,
  • 60 godzin zegarowych jazd– uczestnik kursu posiada kat B,
  • orzeczenie lekarskie – cena badania zgodnie z Rozporządzeniem Minstra Zdrowia DZ.U. 2014 poz. 949 z dn. 20.07.2014 r.,
  • badania psychologiczne,
  • możliwość opłaty ratalnej bez odsetek,
  • darmowe konsultacje.

Potrzebujesz więcej informacji?

kontakt

Cena kursu

6500 zł
posiadający kat. B

5000 zł
posiadający kat. C


jazdy uzupełniające:

140 zł/godzina jazdy – kursanci OSK RINO
150 zł/godzina jazdy – kursanci spoza ośrodka