515 280 496, 601 999 128  32 230 28 03

aktualności

Warunki wymagane do ubiegania się o prawo jazdy

  1. kategoria A1 – kurs można rozpocząc 3 miesiące przed ukończeniem 16 roku życia
  2. kategoria A – kurs można rozpocząc 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia
  3. kategoria B – kurs można rozpocząc 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia
  4. kategoria B+E – kurs można rozpocząc bezpośrednio po zdaniu egzaminu na kategorię B
  5. kategoria C – kurs można rozpocząc bezpośrednio po zdaniu egzaminu na kategorię B
  6. kategoria C+E – kurs można rozpocząc bezpośrednio po zdaniu egzaminu na kategorie C

W sytuacji, gdy kursant rozpoczyna szkolenie przed ukończeniem wymaganego wieku (pkt. nr 1, 2, 3) musi dostarczyć pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów złożoną na wniosku otrzymanym w biurze naszego ośrodka. Wniosek znajduje się również na naszej stronie internetowej (patrz Formularze). Osoby chcące uczestniczyć w kursie prawa jazdy mają obowiązek pamiętać o:

  • odbyciu badania lekarskiego (w siedzibie naszego biura, w ustalonym terminie bądź we własnym zakresie). Orzeczenie lekarskie zgodnie z wymogami regulowanymi przez prawo musi być wystawione z datą wcześniejszą od rozpoczęcia kursu bądź najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia, każda osoba chcąca uczestniczyć w kursie ma obowiązek dostarczyć do dokumentów jedno zdjęcie (lewy półprofil) najpóźniej po ukończeniu zajęć teoretycznych.