515 280 496, 601 999 128  32 230 28 03

aktualności

Od dnia 19.01.2013 r. zmieniono zasady rozpoczynania kursow na prawo jazdy

Pierwszy krok to założenie profilu kandydata na kierowcę . Można zrobić to na dwa sposoby, samodzielnie udając się z określonymi dokumentami do starostwa lub urzędu miejskiego lub upoważniając do wykonania tej czynności osobę z wybranego ośrodka szkolenia kierowców.

Dla obywatela Polski

Od czego zacząć?

Chcąc rozpocząć kurs na dowolną kategorię najpierw musisz uzyskać numer PKK.

Co to jest PKK?

Jest to skrót od Profil Kandydata na Kierowcę. Tylko z numerem PKK można rozpocząć szkolenie.

Jak uzyskać PKK?

W celu zdobycia tego numeru musisz udać się do właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania (zameldowania) Urzędu i w Wydziale Komunikacji złożyć następujące dokumenty:

W wydziale komunikacji musisz mieć przy sobie:
 1. Czytelnie i kompletnie wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy.
 2. Orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców.
 3. Wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3.5 x 4.5 cm.
 4. Kserokopie prawa jazdy – jeżeli osoba posiada.
 5. Do wglądu dokument tożsamości; (obowiązkowy dowód osobisty lub potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego).
 6. Do wglądu prawo jazdy – jeżeli osoba posiada.
 7. Zgoda rodziców lub opiekunów.
Masz z tym problem?

Zapraszamy do Naszego biura, pomożemy Tobie w poprawnym wypełnieniu wniosku, w wykonaniu niezbędnych badań lekarskich, w przygotowaniu kompletu dokumentów, itp.

Dla osób ubiegających się o wydanie
prawa jazdy z kolejną kategorią.
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego albo kserokopię prawa jazdy,
 • w zakresie kategorii B, jeśli ubiega się o prawo jazdy kategoriiC, C1, D lub D1,
 • w zakresie kategorii B, C, C1,D lub D1, jeżeli ubiega się o prawo jazdy odpowiednio kategoriiB+E, C+E, C1+E, D+E lubD1+E,
 • w zakresie kategorii A1, B1, C1 lubD1, jeżeli ubiega się o prawo jazdy odpowiednio kategorii A,B, C lub D oraz posiada zaświadczenie potwierdzające odbycie tylko zajęć praktycznych/
Po zdanym egzaminie:

Wejdź na stronę https://www.kierowca.pwpw.pl i sprawdź czy Twoje prawo jazdy jest już do odbioru w Urzędzie.