515 280 496, 601 999 128  32 230 28 03

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Kierowca, który uzyskał Kwalifikację Wstępną w ramach Kwalifikacji Wstępnej dla prawa jazdy kategoria D, D+E, D1, D1+E i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej Kwalifikacji Wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej dla prawa jazdy kategoria C, C+E, C1, C1+E.

Szkolenie obejmuje:
  • 32,5 godz. zajęć teoretycznych
  • 2,5 godz. zajęć w ruchu drogowym

Kierowca, który uzyskał Kwalifikacje Wstępną w ramach Kwalifikacji Wstępnej bloku programowego dla prawa jazdy kategoria C, C+E, C1, C1+E i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające uzyskanej Kwalifikacji Wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniające dla kategorii D.

Szkolenie obejmuje:
  • 32,5 godz. zajęć teoretycznych
  • 2,5 godz. zajęć w ruchu drogowym

Potrzebujesz więcej informacji?

kontakt

Cena kursu

1400 zł